Κάντε τώρα τη Δημοσίευση ισολογισμού σας, ηλεκτρονικά με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η Νόμιμη Δημοσίευση Ισολογισμών, σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012), εύκολα και με χαμηλό κόστος. Ένας Online Ισολογισμός γίνεται πλέον εύκολος και σας βοηθάει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, μέσα από την υπηρεσία για Δημοσίευση Ισολογισμού Online «MyIsologismos.com».

Online Ισολογισμός

Online Ισολογισμός

Online Ισολογισμός

Με τον τρόπο αυτό καταργείται η υποχρέωση των ΑΕ και ΕΠΕ να δημοσιεύουν τον ισολογισμό τους σε ΦΕΚ από 1/7/2014 σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Βεβαίως, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να έχουν πάντα υπόψη, ότι όταν πραγματοποιούν ανάρτηση ενός ισολογισμού στη σελίδα τους, θα πρέπει και να τη γνωστοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ, αφού σύμφωνα με το νόμο  «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη ηλεκτρονική δημοσίευση του ισολογισμού σας είναι η κατοχύρωση της ιστοσελίδας σας στην μερίδα σας στο ΓΕΜΗ.

Με την υπηρεσία μας MyIsologismos.com σας δίνεται η δυνατότητα να δημοσιεύετε τους ισολογισμούς της εταιρείας σας Online Εύκολα, Γρήγορα & Οικονομικά! Σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε το δείγμα της σελίδας που σας παρέχουμε και στη συνέχεια εφόσον είστε ικανοποιημένη να προχωρήσετε στην παραγγελία σας.

Σχετικά με τη μορφή που πρέπει να έχουν οι αναρτήσεις, θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, τις οποίες πραγματοποιούν οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν καταχωρίσει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας τους στο οικείο Μητρώο. Άρα  θα πρέπει να είναι ευκρινείς όσο και οι δημοσιευόμενες στον τύπο πληροφορίες, εκτυπώσιμες και αποθηκεύσιμες.

Το Myisologismos.com είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία για την κατασκευή ιστοσελίδας σε ανεξάρτητο domain name για εταιρείες οι οποίες πρέπει να δημοσιεύουν ισολογισμούς και ανακοινώσεις ( Α.Ε , ΕΠΕ , ΙΚΕ ) . O πελάτης – εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιλέξει ανάμεσα στα 2 προτεινόμενα πακέτα παροχών με το χαμηλότερο κόστος της αγοράς. Έτσι μπορεί σε λίγο χρόνο και αποφεύγοντας τα μεγάλα κοστολόγια της δημοσίευσης να αναρτήσει τον ισολογισμό του αλλά και παράλληλα να έχει την δική του ιστοσελίδα.

Ελάτε τώρα σε επαφή μαζί μας για να δημιουργήσουμε τη σελίδα ισολογισμού σας. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επικοινωνία» τώρα.

Σχετικά Άρθρα