Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η νομοθεσία- νομικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με την δημοσίευση ισολογισμών ?

Πλέον οι Α.Ε ,ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορούν να δημοσιεύουν τον ισολογισμό τους στην δική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) αναφέρονται τα εξής:

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.
Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Ολόκληρη η δημοσίευση από το ΦΕΚ βρίσκετε εδώ

Πόσους ισολογισμούς και ανακοινώσεις μπορώ να δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα μου?

Με την χρήση της υπηρεσίας myisologismos.com και έχοντας την δική σας ιστοσελίδα μπορείτε να δημοσιεύσετε οτιδήποτε θέλετε χωρίς κανένα περιορισμό. Η κάθε ιστοσελίδα αντιστοιχεί σε ένα εταιρικό ΑΦΜ και σε ένα αντίστοιχο όνομα χώρου – domain name.

Πως εμφανίζονται οι ισολογισμοί στην ιστοσελίδα μου?

Οι ισολογισμοί που αναρτώνται στην ιστοσελίδα σας εμφανίζονται με την μορφή pdf ή excel. Το ανέβασμα μπορεί να γίνει και από εσάς μέσα από το δυναμικό μενού διαχείρισης είτε από την εταιρεία μας χωρίς κάποιο extra κόστος.

Γιατί είναι καλό να υπάρχει η δημοσίευση στην ιστοσελίδα μου ?

Σε μια εποχή όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι δύσκολο και αβέβαιο , η κάθε μια επιχείρηση οφείλει να προστατέψει την βιωσιμότητα της και κυρίως την οικονομική της υγεία. Με την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας στο δικό σας domain name μπορείτε να περιορίσετε τα έξοδα σας και να εξοικονομήσετε χρήματα με εύκολο και άμεσο τρόπο.

Η ανάρτηση ενός ισολογισμού στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική;

Η δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ είναι υποχρεωτική για την επιχείρηση.

Η ιστοσελίδα μου θα είναι εμφανής σε smart phones και tablets ?

Η ιστοσελίδα σας θα μπορεί να είναι ορατή και να εμφανίζεται από όλα τα smart phones με περιβάλλον που έχουν ios και android και παράλληλα και από tablets.

Σχετικά Άρθρα