Για να αποκτήσετε την δική σας ιστοσελίδα για την δημοσίευση του ισολογισμού σας , θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό που αντιστοιχεί με το ΦΠΑ σε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς και να στείλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης. Η εταιρεία μας στην συνέχεια θα σας αποστείλει στο email που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας το παραστατικό για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι παρακάτω:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 212/440976-02
IBAN: GR 4401102120000021244097602

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕIΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5233052089428
IBAN: GR90 0172 2330 0052 3305 2089 428

EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0037.00.0200660447
IBAN: GR 9602600370000000200660447

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MY COMPANY PROJECTS

Σχετικά Άρθρα