Πώς μπορεί ο νέος επιχειρηματίας να ελέγξει το πελατολόγιο του;